website software

Tomislav Glavaš
Član Upravnog odbora


Tomislav Glavaš je član uprave M + grupe zadužen za kontroling, rizinicu i nabavu, najveće firme u SEE u
segmentu usluga outsourcinga poslovih procesa i tehnoloških rješenja (BPTO).

Prije dolaska u M + grupu, Tomislav je radio za Hrvatski Telekom na poslovima poslovnog i financijskog
modeliranja, nakon čega preuzima ulogu koordinatora procesa planiranja za cijelu HT Grupu. Također,
Tomislav je radio i kao projekt menadžer na projektu troškovne transformacije na razini Deutsche
Telekom Grupe kao jedini predstavnik iz Hrvatske. Prije toga, Tomislav je radio u konzultantskoj kući
Deloitte na poslovima revizije i savjetovanja nekih od najvećih proizvodnih kompanija u regiji te banka i
leasing kuća. Tijekom karijere u Deloitteu, Tomislav je sudjelovao u desetinama revizija financijskih
izvještaja, due dillegence-a te konzalting angažmana na području EU fondova.
Tomislav je član Hrvatskog društva ekonomista te u procesu certificiranja za ovlaštenog računovođu
Velike Britanije (ACCA).

Tomislav ima završen prvostupanjski studiji iz „Ekonomije“ te magistarski stupanj iz „Makroekonomije“ a
trenutno je student doktorskog studija „Ekonomija i globalna sigurnost“ na Ekonomskom fakultetu u
Zagreb.

Tečno govori engleski jezik.


© 2017 Digitalna Hrvatska - sva prava pridržana