bootstrap themes

Unatoč evidentnom napretku hrvatskog gospodarstva proteklih godina, Hrvatska i dalje zaostaje za europskim zemljama koje smatra referentnim točkama. Do raskoraka između hrvatskih ambicija i  realnosti došlo je zato što većina drugih zemalja članica Europske unije, pa i zemalja u hrvatskom okruženju koje nisu u EU, napreduju brže od nas. 

Digitalna Hrvatska za cilj ima promicati teme povezane s novim tehnologijama i njihovom uporabom te isticati njihovu važnost za budućnost hrvatske ekonomije i građana. Ključni smjerovi djelovanja Digitalne Hrvatske su promicanje novih tehnologija i poslovnih modela koji nastaju njihovom uporabom, poticanje razvoja infrastrukture – primarno infrastrukture za e-mobilnost i telekomunikacijske infrastrukture, promicanje tržišnog natjecanja kao ključnog faktora razvoja, poticanje poboljšanja investicijske i općenito poduzetničke klime te poticanje prilagodbe obrazovnog sustava potrebama gospodarstva i zahtjevima budućnosti. Želimo građanima i nositeljima vlasti u Hrvatskoj približiti mogućnosti povezane s tehnološkim promjenama koje oblikuju današnjicu i koristi koje bi prihvaćanje tih prilika donijelo cijeloj Hrvatskoj.

Digitalna Hrvatska zamišljena je kao platforma kroz koju će se artikulirati zahtjevi za "hvatanjem koraka" s digitalnom i tehnološkom transformacijom koja karakterizira današnji svijet, platforma kroz koju ćemo znanje i iskustvo privatnog sektora dobronamjerno ponuditi nositeljima javne vlasti kako bi što brže i lakše spoznali stvarne potrebe gospodarstva i mogli donositi odluke koje će olakšati implementaciju novih tehnologija te razvoj novih usluga koje se temelje na njima.

Digitalna Hrvatska će kroz svoj rad na zajedničkim projektima povezivati članove međusobno i članove s drugim kompanijama koje su spremne sudjelovati u ubrzavanju digitalne transformacije Hrvatske. Organizirat ćemo stručne i argumentirane javne istupe kojima ćemo pokušati široj javnosti i nositeljima vlasti na svim razinama približiti važnosti i dobrobiti prilagodbe procesa kako bi se potaknula i omogućila  implementacija novih tehnologija radi omogućavanja rasta gospodarstva i poboljšanja životnog standarda naših građana. 

Otvoreni smo za sve poslovne subjekte koji prepoznaju važnost i nužnost digitalne transformacije, koji su  spremni poticati promjene i sudjelovati u njima, te prihvaćaju Statut Digitalne Hrvatske. Želimo utjecati na brzinu i tijek društvenih promjena kako bismo otvorili mogućnosti za nove poslovne prilike koje bi dovele do rasta gospodarstva i poboljšanja životnog standarda naših građana.

Organizacijska struktura

Skupština

Skupština je najviše tijelo Digitalne Hrvatske u čijem radu sudjeluju svi članovi odnosno njihovi predstavnici.

Upravni odbor

Upravni odbor izvršno je tijelo koje brine o poslovanju Digitalne Hrvatske.

Izvršni direktor

Izvršni direktor operativno je tijelo Digitalne Hrvatske. Izvršni direktor predstavlja i zastupa Digitalnu Hrvatsku i odgovara za zakonitost poslovanja.

Tajnik

Tajnik zastupa Digitalnu Hrvatsku u okvirima ovlasti propisanih Statutom, te odgovara za točnost i pravodobnost podnošenja financijskih i drugih izvješća.

Članovi Upravnog odbora

Đuro Lubura

Izvršni direktor i predsjedavajući sjednicama Upravnog odbora 

Robin-Ivan Capar

Tajnik i zamjenik Izvršnog direktora

Davor Tremac

Član Upravnog odbora

Viktor Pavlinić

Član Upravnog odbora

Tomislav Glavaš

Član Upravnog odbora

Vjekoslav Majetić

Član Upravnog odbora

© 2017 Digitalna Hrvatska - sva prava pridržana